Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn