Thư viện ảnh

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10/1945 - 03/10/2020).

Video

Multimedia

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Bài ca người khí tượng thủy văn
Tiến bước dưới quân kì